Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z srpen, 2018

Recenze: Hynek Řihák - Bylo za komunistů lépe?

Obrázek
Autorem této elektronické knihy je Hynek Řihák, který se narodil v roce 1979 a mimo jiné se věnuje hospodářským a sociálním dějinám 19. století, komunismu a nacionálnímu socialismu.

Už z velice zajímavého názvu knihy vyplývá, o čem bude pojednávat. Ano, myslíte si správně. O komunismu. Kdo ho zažil, může si díky těmto řádkům celkem jasně připomenout, s jakými problémy se v té době potýkal. Kdo měl to štěstí a komunismus nezažil, udělá si celkem jasnou představu o tom, jak se za "totáče" (tento název autor v knize sám uvádí) žilo.

Hned na začátku autor vysvětluje, o čem samotná kniha bude. Vy se tak dozvíte, že vás čeká téměř 82 stran čtení o problémech v zásobování, v kvalitě zboží a služeb, stavu průmyslu, hospodářské kriminality a o mnohých jiných v době komunismu. V následujících šestnácti kapitolách se o každém problému dozvíte detailněji.

V každé pak pan Řihák nejdříve problém nastíní svými slovy a poté už přijdou na řadu fakta v podobě citací z knih různých měst, citac…